Oastensvägen 35-5 (Nelsson/Ireholm)

   Fastigheten (-/Istaby 6:3/Istaby 6:22

 

.     1957 flyttades huset från Broaryd av Bernard Persson               

.     1961 köptes fastigheten av Ella Jönsson.

.     1968 övertogs fastigheten av Ellas bror Nels Nelsson med hustrun Elsa.

.     1981 övertogs fastigheten av sonen Olof Nelsson med hustrun Anita Ireholm.

.     Tomten köptes 1992  och vatten drogs in 1983

 

Släktforskning

Bernhard Persson,  (← f. Mörby, bror till Per “Pete” Emilsson E:10 och Arnold T:311)

Barn:
           Anita
Margareta

Nels Nelsson

gm Elsa (Eriksson) Oldberg, f. 1917

Barn:
Olof Nelsson
gm Anita Ireholm

Barn:
Anders
Erik