Enaholmsvägen 25 (Lissie)

Fastigheten (No 22/No 24/Istaby 1:9)

  • 1909 flyttade Elias Svensson med familj från Hörby till denna fastighet på Torsö. De bodde då i ett litet hus på höger sida när man kommer in på gården. Huset var ett kombinerat bostadshus, stall- och ladugård. Delar av huset var flyttat från Tejnabacken eller Skogshagen. Detta hus brann ner söndagen den 15 augusti 1937 när blixten slog ner.
  • 1918 övertogs fastigheten av sonen Joel Eliasson med hustrun Hilda. De byggde ett nytt hus ca 1917/18 därdelar av huset flyttades från Västra Torsö (V:27). Huset kallades för “Sjölyckan”. Se bild på huset.
  • 1947 övertogs fastigheten av dottern Lissie och Adolf Ericsson
  • 2005 köptes fastigheten av Karin och Claes von Wachenfeldt

Släktforskning

Elias Svensson, f. 16/12 1853 Mjällby, d. 19/7 1936 Torsö [82 år] (← Hörby 1909, son till torparen Sven (Jönsson) Cirkel och Maria Carolina Magnidotter. Bror till Ingrid E:8. Arrendator.)
gm 1879 Ingri Maria Lind, f. 9/1 1844 Hörby, d. 3/11 1920 Torsö [76 år] ( ← Hörby 1909 , dotter till smeden Carl Johan Lind och Anna Jonasdotter)

Barn:
Svante, f. 1/10 1880 Hosaby no17 (ej bott på Torsö, → Amerika 1900)
Joel, f. 26/3 1883 Hörby, d. 28/2 1885 Hörby, scharlakansfeber (ej bott på Torsö)
Joel, f. 14/2 1887 Hörby, d. 20/3 1947 Torsö [60 år] (arrendator, → Sölve med familjen 1910, ← Sölve med familjen 1918)
gm 1909 Hilda Olsson, f. 17/7 1886 Sölve, d. 16/12 1971 Torsö [85 år]

Barn:
Ines, f. 28/6 1910 Sölve, d. 7/1 1961 (ej Torsö) [50 år] (→ gm Tage Berg i Asarum)
Ruth, f. 23/7 1912 Sölve, d. 28/6 2000 (ej Torsö) [87 år] (→ gm Richard Palmqvist i Stiby)
Siri, f. 10/9 1914 Sölve, d. 5/10 1980 (ej Torsö) [66 år] (→ gm Gösta Lundin i Ivetofta)
Lissie, f. 30/12 1916 Sölve, d. 12/9 2005 Torsö [88 år]
gm 1936 Adolf Ericsson, f. 6/2 1906 Hällevik, d. 11/4 1983 Torsö [77 år] (← Hällevik, bror till Emelie O:27 och Anna-Lisa O:23)

Barn:
Astrid (→ g. Stiby, bondgården Kungsåsa med Rune Nilsson)
Lennart (→ Mjällby)